Cheero
AURA 4.71
Kreatívec, 15 diel, od 23. Novembra 2017
:(
Dôvod nepoznáme, ale Kreatívec
Cheero nemá vyplnený svoj profil.
ŠTATISTIKA, PREHĽAD
15
DIEL V PREZENTÁCII
15 diel bolo už hodnotených
spolu získali celkom 788 bodov
celkom hodnotilo 17 ľudí
16 ľuďom sa páči 15 diel
1
KATEGÓRIA