Donna1
AURA 9.78
Kreatívec, 151 diel, od 3. Mája 2017
:(
Dôvod nepoznáme, ale Kreatívec
Donna1 nemá vyplnený svoj profil.
VIZITKA
Donna Triste
tel.: 0904 290 773
ŠTATISTIKA, PREHĽAD
151
DIEL V PREZENTÁCII
151 diel bolo už hodnotených
spolu získali celkom 22318 bodov
celkom hodnotilo 63 ľudí
65 ľuďom sa páči 151 diel
3
KATEGÓRIE
8
KOLEKCIÍ
16 ľuďom sa páči 8 kolekcií
1
KATEGÓRIA