Donna1
AURA 9.12
Kreatívec, 85 diel, od 3. Mája 2017
:(
Dôvod nepoznáme, ale Kreatívec
Donna1 nemá vyplnený svoj profil.
VIZITKA
Donna Triste
tel.: 0904 290 773
ŠTATISTIKA, PREHĽAD
85
DIEL V PREZENTÁCII
85 diel bolo už hodnotených
spolu získali celkom 7545 bodov
celkom hodnotilo 35 ľudí
34 ľuďom sa páči 85 diel
2
KATEGÓRIE
8
KOLEKCIÍ
11 ľuďom sa páči 8 kolekcií
1
KATEGÓRIA