Donna1
AURA 10.00
Kreatívec, 290 diel, od 3. Mája 2017
Ahoj. Dobrý deň.
VIZITKA
Donna Triste
tel.: 0911/277 150
ŠTATISTIKA, PREHĽAD
290
DIEL V PREZENTÁCII
290 diel bolo už hodnotených
spolu získali celkom 51416 bodov
celkom hodnotilo 99 ľudí
96 ľuďom sa páči 290 diel
3
KATEGÓRIE
8
KOLEKCIÍ
17 ľuďom sa páči 8 kolekcií
1
KATEGÓRIA