Donna1
AURA 9.88
Kreatívec, 197 diel, od 3. Mája 2017
:(
Dôvod nepoznáme, ale Kreatívec
Donna1 nemá vyplnený svoj profil.
VIZITKA
Donna Triste
tel.: 0904 290 773
ŠTATISTIKA, PREHĽAD
197
DIEL V PREZENTÁCII
197 diel bolo už hodnotených
spolu získali celkom 31416 bodov
celkom hodnotilo 78 ľudí
78 ľuďom sa páči 197 diel
3
KATEGÓRIE
8
KOLEKCIÍ
16 ľuďom sa páči 8 kolekcií
1
KATEGÓRIA