Ing.Rudolf.Stasak
AURA 9.99
Umelec, 375 diel, od 7. Mája 2014
Obrazy 375

Všetky diela

STRÁNKA 2
DIELA 17 - 32 z celkom 375
Oravský hrad
9.932 hlasov
28
63x52, 2000 
170,00 €
Abstrakcia J
9.930 hlasov
27
50x40, 2017 
70,00 €
Vrbické pleso
1026 hlasov
27
30x24, 2018 
60,00 €
dielo zo setu
Mesto v podvečer
1026 hlasov
27
50x40, 2018 
130,00 €
My dvaja a jeseň
1025 hlasov
26
30x24, 2017 
50,00 €
dielo zo setu
Kvety knofi
1022 hlasov
26
30x24, 2017 
40,00 €
Vlčie maky vo váze
1024 hlasov
24
50x35, 2017 
80,00 €
Lúka
1021 hlasov
22
42x30, 2018 
35,00 €
Žiarivá
1026 hlasov
22
58x48, 2017 
250,00 €
Vysoké Tatry I
9.930 hlasov
23
100x75, 2017 
Predané
dielo zo setu
Pole vlčích makov II
9.927 hlasov
22
70x50, 2016 
210,00 €
dielo zo setu
Kvety strelície
1022 hlasov
22
30x24, 2017 
40,00 €
Abstrakcia L
1023 hlasov
22
40x65, 2018 
80,00 €
dielo zo setu
Sĺňava Piešťany I
9.919 hlasov
21
40x30, 2018 
80,00 €
Trenčiansky hrad I
1032 hlasov
22
70x50, 2017 
Predané
dielo zo setu
Mesto na svitaní
1016 hlasov
20
66x26, 2018 
70,00 €