Joey
AURA 3.29
Kreatívec, 1 dielo, od 11. Júla 2018
:(
Dôvod nepoznáme, ale Kreatívec
Joey nemá vyplnený svoj profil.
ŠTATISTIKA, PREHĽAD
1
DIELO V PREZENTÁCII
1 dielo bolo už hodnotené
spolu získalo celkom 30 bodov
celkom hodnotili 3 ľudia
3 ľuďom sa páčí 1 dielo
1
KATEGÓRIA