Milka
AURA 3.80
Kreatívec, 6 diel, od 3. Novembra 2018
:(
Dôvod nepoznáme, ale Kreatívec
Milka nemá vyplnený svoj profil.
ŠTATISTIKA, PREHĽAD
6
DIEL V PREZENTÁCII
6 diel bolo už hodnotených
spolu získali celkom 400 bodov
celkom hodnotilo 11 ľudí
14 ľuďom sa páči 6 diel
1
KATEGÓRIA