PeterPauko
AURA 4.89
Umelec, 15 diel, od 10. Januára 2018
Ahoj. Dobrý deň.
Paukova krajinomaľba sa pohybuje medzi tradičným poňatím maliarskeho žánru a novodobým pohľadom, resp. invenčnou expresívnou interpretáciou krajiny súčasným tvorcom, balansujúc medzi realistickým stvárnením a abstraktnou polohou, hľadajúc vlastné maliarske stratégie. Slovo hľadanie chcem zvlášť zdôrazniť, pretože je zrejmé, že expozícia pozostáva z viacerých polôh interpretácie krajiny. Na prvý pohľad by sa mohla táto rôznorodosť rukopisu zdať ako akási nezrelosť, nestálosť, resp. nejednoznačnosť výtvarného jazyka, no keď si uvedomíme, aké ľahké a nebezpečné by mohlo byť skĺznutie do manierizmu, produkujúceho obrazy krajiny sériovo, príp. s komerčnou príchuťou, zistíme, že toto programové a zámerné pohybovanie sa na škále maliarskeho prejavu od tradičnej reflexie cez štylizovanú polohu po expresívnu výtvarnú skratku až abstrakciu udržiava Paukov výtvarný prejav v stave dynamickej sviežosti a istej nezávislosti od potenciálneho diktátu zvoleného žánru - krajinomaľby. V Paukových obrazoch pozorovateľa zaujme v prvom rade farebnosť, tvar a línie, až v druhom rade vnímame skutočnosť,  že táto vizuálna esencia krajiny sa viaže na konkrétne štandardné prírodné motívy - vodu,  kamene, oblohu a stromy, zachytené v ich permanentnej premene farebnosti vyplývajúcej z neustáleho kolobehu života. Paukova nekonvenčnosť vo vzťahu ku krajinomaľbe ako žánru sa však uplatňuje aj vo farebnosti. Podobne ako avantgardné maliarske smery začiatku 20. storočia odmietali  impresionistický prístup zachytenia prchavého dojmu, aj on inklinuje viac k uplatneniu koloritu vychádzajúceho z individuálneho, subjektívneho prežívania reality. Verný však svojmu krédu tvoriť "peknú" krajinomaľbu, neopúšťa tradičný rámec kompozičnej skladby a farebnej kultivovanosti.
VIZITKA
Peter Pauko
tel.: 0902826545
ŠTATISTIKA, PREHĽAD
15
DIEL V PREZENTÁCII
15 diel bolo už hodnotených
spolu získali celkom 1278 bodov
celkom hodnotilo 29 ľudí
28 ľuďom sa páči 15 diel
1
KATEGÓRIA