Veronika.Madudova
AURA 3.50
Umelec, 11 diel, od 11. Februára 2014
Ahoj. Dobrý deň.
V tomto roku, 2018, som úspešne absolvovala ateliér súčasného obrazu u doc. akad.mal. Adama Szentpeteryho a získala tak titul Mgr.Art. Postupne pracujem na osobnom a profesnom raste. Počas štúdia som sa snažila preskumať maliarske médium a  výsledkom  bolo  niekoľko dieľ, pre ktoré sú príznačné viaceré polohy. Preto sa v súčasnosti snažím maľovať čo najviac, vyprofilovať sa. Dávam do pozornosti svoje maľby za účelom predaja a získania tak ďalších prostriedkov a materiálu potrebného k tvorbe. Moja záverečná diplomová práca pojednáva o priestore, inom usporiadaní vesmíru, v ktorom sú dnes prítomné dva svety. Hmotný, reálny svet a digitálny, počítačový svet virtuálnej reality. V týchto súvislostiach sa zaoberám tiež otázkou zmyslu maľby ako klasického závesneho obrazu v prostredí digitálnych, pohyblivých a interaktívnych obrazov. V súčasnosti sa hodlám tejto koncepcii naďalej venovať. Predstavuje pre  mňa zaujímavú tému ktorú som doposiaľ, ani z ďaleka nevyčerpala. 
VIZITKA
Veronika Madudová
ŠTATISTIKA, PREHĽAD
11
DIEL V PREZENTÁCII
8 diel bolo už hodnotených
spolu získali celkom 170 bodov
celkom hodnotilo 7 ľudí
7 ľuďom sa páči 8 diel
2
KATEGÓRIE