arrow_upward
Jozef Vlček
AURA 9.52
Umelec, 129 diel, od 27. Októbra 2016
Ahoj. Dobrý večer.
Povolaním som inžinier geodézie a kartografie, ročník narodenia 1951, teda na dôchodku. Žijem v Žiline. Už moje horehronské rodisko, ale aj povolanie, predurčilo lásku k prírode, ktorá sa prejavila aj v mojej tvorbe. Venoval som sa hlavne prírode a krajine, vo všetkých jej premenách. Maľovať som začal už v chlapčenských rokoch a prvé olejomaľby vznikli počas vysokoškolského štúdia. Postupne som sa zdokonaľoval, tak v technike maľby, ako aj v umeleckom pohľade na to čo maľujem. Bolo to jednak samoštúdiom všetkého dostupného o výtvarnom umení, ale aj v styku s inými amatérskymi, ale aj profesionálnymi maliarmi. Po viacerých experimentoch a koketovaní s niektorými umeleckými smermi, som sa vrátil k realistickej tvorbe obrazov krajiny, zvierat .. Moje diela a dielka skončili spravidla u rodiny u známych a u kolegov - ako darčeky. V súčasnosti, už ako dôchodca, navštevujem rôzne časti Slovenska intenzívnejšie a intenzívnejšie aj maľujem. Je mi jasné, že nie som žiadnym "veľkým umelcom" maľujem to čo cítim. Snažím sa dať do realistickej kompozície moje vlastné videnie, pocity a aj kus lásky. Nestojím o formálne ocenenia v rámci rôznych súťaží a preto sa ich ani nezúčastňujem. Budem však rád, ak sa moje prezentované diela budú páčiť aj iným, ktorí navštevujú túto stránku a keď mi to dajú najavo.
VIZITKA
Jozef Vlček
Jaseňová 24
Žilina
01007
tel.: +421910245659
ŠTATISTIKA, PREHĽAD
129
DIEL V PREZENTÁCII
129 diel bolo už hodnotených
spolu získali celkom 24997 bodov
celkom hodnotilo 139 ľudí
137 ľuďom sa páči 129 diel
1
KATEGÓRIA
2
KOLEKCIE
10 ľuďom sa páčia 2 kolekcie
1
KATEGÓRIA