ivanovicova
AURA 8.71
Kreatívec, 58 diel, od 24. Augusta 2017
:(
Dôvod nepoznáme, ale Kreatívec
ivanovicova nemá vyplnený svoj profil.
ŠTATISTIKA, PREHĽAD
58
DIEL V PREZENTÁCII
58 diel bolo už hodnotených
spolu získali celkom 9045 bodov
celkom hodnotilo 67 ľudí
64 ľuďom sa páči 58 diel
3
KOLEKCIE
13 ľuďom sa páčia 3 kolekcie
1
KATEGÓRIA