ivanovicova
AURA 8.75
Kreatívec, 62 diel, od 24. Augusta 2017
:(
Dôvod nepoznáme, ale Kreatívec
ivanovicova nemá vyplnený svoj profil.
ŠTATISTIKA, PREHĽAD
62
DIEL V PREZENTÁCII
62 diel bolo už hodnotených
spolu získali celkom 9685 bodov
celkom hodnotilo 69 ľudí
66 ľuďom sa páči 62 diel
3
KOLEKCIE
13 ľuďom sa páčia 3 kolekcie
1
KATEGÓRIA