ivanovicova
AURA 8.48
Kreatívec, 47 diel, od 24. Augusta 2017
:(
Dôvod nepoznáme, ale Kreatívec
ivanovicova nemá vyplnený svoj profil.
ŠTATISTIKA, PREHĽAD
47
DIEL V PREZENTÁCII
47 diel bolo už hodnotených
spolu získali celkom 7487 bodov
celkom hodnotilo 62 ľudí
60 ľuďom sa páči 47 diel
3
KOLEKCIE
13 ľuďom sa páčia 3 kolekcie
1
KATEGÓRIA