arrow_upward

NÁPOVEDA

NÁSTROJE

Každý užívateľ má možnosť využiť niekoľko nástrojov pomocou ktorých sa môže zviditeľniť. Pod zviditeľnením sa rozumie dať do popredia a tým, vopred definovaným spôsobom zvýrazniť určené diela, prípadne tvorbu ako takú od tvorby ostatných ľudí. Pre tento účel existuje a je k tomu určené centrum zviditeľnenia. Ak chcete začať využívať niektorú z funkcií pre zviditeľenenie, musíte mať k dispozícii mince. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Mince.
Na hlavnú podstránku centra zviditeľnenia zo zoznamom dostupných funkcií sa dostanete kliknutím na položke Centrum zviditeľnenia v paneli používateľa. Okrem základného opisu jednotlivých fukcií je tu tiež dostupná informácia o aktuálnej požadovanej minimálnej investícii za využitie funkcie vyjadrená v minciach.
Všetky funkcie sú priamo závysle na reálnom čase a iba vy určujete, ako dlho chcete zvolenú funkciu využívať. Dĺžku platnosti funkcie je možné nastaviť pri každej funkcii samostatne. S tým je ale samozrejme priamo úmerná aj požadovaná výška investície (mincí) za využitie.
Ďôležité upozornenie! V prípade, že už využijete niektorú funkciu a jej platnosť je už v systéme zaznamenaná (napríklad dielo je vo fronte a čaká), nie je možné túto funkciu neskôr zrušiť a pripísať už investované mince späť na účet!

FUNKCIE

Odkaz v úvode

Oživenie úvodnej stránky jedným dielom spolu so základným preľadom tvorby užívateľa
Požadovaná investícia je 5 mincí na 1 hodinu
(minimálne 1 hodina, maximálne 24 hodín)
Využitím tejto funkcie získavate jedinečné miesto pre Vaše dielo spolu so základnými informáciami o Vašej tvorbe na úvodnej stránke portálu. Stačí zvoliť dielo a dobu, počas ktorej chcete aby každý návštevník nie len že neprehliadol Vaše dielo, ale má možnosť ho aj v prípade, že je prihlásený ihneď ohodnotiť.
Ak je pozícia práve voľná, funkcia začne byť po potvrdení platná ihneď. V opačnom prípade ste na obrazovke informovaný o najbližššom voľnom termíne kedy bude opäť voľná a bude možné ju využiť. Funkciu ale môžete využíť aj ihneď s tým, že sa zaradíte do fronty a systém automaticky spustí Váš odkaz v úvode vo vopred určenom čase hneď ako bude ten predchádzajúci ukončený.

Odkaz v strede

Dve systémom náhodne zvolené diela v strednej časti úvodnej stránky
Požadovaná investícia sú 4 mince na 1 hodinu
(minimálne 1 hodina, maximálne 24 hodin)
Funkcia je podobná funkcii Odkaz v úvode. Pri tejto funkcii sa nepožaduje voľba konkrétneho diela, pretože systém automaticky náhodne zvolí dve Vaše diela z celej Vašej tvorby, ktoré budú umiestnené v strednej časti úvodnej stránky spolu s odkazom (profilovou fotografiou) na Vašu prezentáciu.
Ak je pozícia práve voľná, funkcia začne byť po potvrdení platná ihneď. V opačnom prípade ste na obrazovke informovaný o najbližššom voľnom termíne kedy bude funkcia opäť voľná a bude možné ju využiť. Funkciu ale môžete využíť aj ihneď s tým, že sa zaradíte do fronty a systém automaticky spustí Váš odkaz v strednej časti úvodnej stránky vo vopred určenom čase hneď ako bude ten predchádzajúci ukončený.

Odkaz v pätičke

Upútavka na tvorbu v pätičke úvodnej stránky
Požadovaná investícia sú 3 mince na 1 hodinu
(minimálne 1 hodina, maximálne 24 hodin)
Ďalšia funkcia podobná predchádzajúcim dvom. Ani pri tejto funkcii sa nepožaduje voľba konkrétneho diela. V spodnej časti úvodnej stránky sa zobrazí pár úvodných viet z Vášho profilu a Vaše prvé tri diela spolu s odkazom (profilovou fotografiou) na Vašu prezentáciu.
Ak je pozícia práve voľná, funkcia začne byť po potvrdení platná ihneď. V opačnom prípade ste na obrazovke informovaný o najbližššom voľnom termíne kedy bude funkcia opäť voľná a bude možné ju využiť. Funkciu ale môžete využíť aj ihneď s tým, že sa zaradíte do fronty a systém automaticky spustí Váš odkaz v pätičke vo vopred určenom čase hneď ako bude ten predchádzajúci ukončený.

Vitrínka

Upútajte na Vaše dielo po vstupe do sekcie
Požadovaná investícia sú 2 mince na 24 hodín
(minimálne 24 hodín, maximálne 30 dní)
Pri sekciách umelecká tvorba a kreatívne výrobky systém automaticky v pravidelných hodinových intervaloch generuje takzvané vitrínky. Vitrínky su miestom, kde sa pravidelne stretáva osem náhodne vybratých diel spomedzi všetkých akívnych diel a všetkých kategórii danej sekcie.
Pomocou funkcie vitrínka zabezpečíte to, že systém pri jej generovaní uprednostní Vami nominované diela. Kedže výber je náhodný a počet nominovaných diel môže byť spolu z nominovanými dielami iných užívateľov veľký, Vaše nominované dielo sa nemusí začať zobrazovať vo vitrínke pri jej najbližšom generovaní. Toto nebude platiť za predpokladu, že počet nominovaných diel je v tej chvíli menší ako osem. Vtedy systém zvolí Vaše dielo a toto sa bude vo vitrínke zobrazovať nasledujúcu hodinu celkom určite.

Upovanie

Posunutie diela na prvú pozíciu v katalógu
Požadovaná investícia je 1 minca na 1 dielo a jeden UP
Upovanie je jednoduchá funkcia, ktorú je možné využívať vtedy, ak chcete posunúť niektoré Vaše dielo na prvú pozíciu v zozname diel. Upovanie má navyše oproti iným funkciám aj možnosť využiť služby Roba. Robo je malý automatizovaný skript, ktorý sa postará o automatické posúvanie zvolených diel podľa vopred Vami nadefinovaných jednoduchých parametrov.
Ak neskôr iný uživateľ využije upovanie po Vás, jeho UP na dielo odsunie to Vaše na nasledujúcu pozíciu. Vaše dielo sa posunie z prvej pozície na druhú atď.

Odkaz v katalógu

Zviditeľnenie pomocou odkazu v katalógu diel
Požadovaná investícia sú 2 mince na 24 hodín
(minimálne 24 hodín, maximálne 30 dní)
Jednoduchou textovou formou môžete uverejniť akú koľvek dôležitú informáciu, ktorá bude viditeľná pre všetkých. Odkaz ktorý vytvoríte sa bude v prípade, že ho systém zvolí, zobrazovať v katalógu diel vždy po každom ôsmom diele. Voľba zobrazovaných odkazov je náhodná a vyberá sa spomedzi všetkých práve aktívnych odkazov od všetkých užívateľov.
This script took 0.045294046401978 to execute.