arrow_upward

NÁPOVEDA

NOVÉ DIELO A ÚPRAVA

Najdôležitejšie na celom portáli predajdielo.sk sú jednoznačne Vaše diela. Celá tvorba sa delí na dve hlavné sekcie ktorými sú Umelecká tvorba a Kreatívne výrobky. Umelecká tvorba je určená predovšetkým obrazom, kresbám, sochám a fotogafiám. Teda dielam, ktoré môžu nadobudnúť vzhľadom k ich povahe vyššiu hodnotu. Sekcia Kreatívne výrobky potom zahŕňa všetko ostatné ako napríklad módu, bižutériu, dekoračné a iné užitočnosti.
Nové diela môžu vytvoriť iba užívatelia, ktorý ako typ účtu zvolili jednu z možnosti umelec, kreatívec, alebo galéria. Štandartné užívateľske účty nemôžu vytvárať nové diela.
NOVÉ DIELO
Vytvorenie nového diela je v podstate veľmi jednoduché. Prihláste sa k Vášmu účtu a z ponuky Panelu užívateľa zvoľte položku Pridať nové dielo. Nové dielo môžete vytvoriť aj tak, že vstúpite na podstránku Vašej prezentácie a kliknete na symbole v spodnej časti obrazovky. V oboch prípadoch sa Vám zobrazí formulár, ktorý obsahuje všetky nevyhnutne potrebné polia pre úspešné vytvorenie diela.
Pomenujte Vaše dielo a zadajte jeho názov. Vo Vašej prezentácii nemôžete mať dva diela s rovnakým názvom.
Následne myškou jednoducho vyklikajte kde presne chcete nové dielo kategoricky zaradiť. Od zaradenia závisí, kde presne sa Vaše dielo bude zobrazovať, takže správne zaradenie si radšej premyslite. Po kliknutí na políčku kategorické zaradenie sa Vám zobrazí základná ponuka pre sekcie Umelecke dielo a Kreatívny výrobok. Ak je dielo, ktoré vytvárate, obraz, pravdepodobne zvolíte možnosť Obraz, ktorá je dostupná v stĺpčeku Umelecká tvorba. Po výbere základného zaradenia sa vzhľadom na v predchádzajucom kroku zvolenú sekciu diela zobrazia ďalšie možnosti zaradenia. V prípade obrazu to budú možnosti Technika maľby a Motív. Aj keď to nie je nutné, vrelo odporúčame zvoliť aj tieto informácie. Zabezpečíte tým lepšiu dohľadateľnosť Vášho nového diela. Kategorické zaradenie potom ukončíte kliknutím na tlačítko Hotovo.
Po kategorickom zaradení nasleduje miesto, kde pre dielo vkladáte obrázky. Opäť kliknutím na túto plochu vyvoláte okno pomocou ktorého vo Vašom počítači na Vašom pevnom disku vyhľadáte obrázok (alebo viac obrázkov) diela ktoré vytvárate. Kliknutím na tlačítku v zobrazenom okne obrázok prenesiete do formulára. Proces ukladania obrázku môže v závyslosti od jeho typu a veľkosti chvíľu trvať. Pred vložením prvého obrázku by ste mali určite vedieť že:
  • k dielu môžete pridať iba obrázky s príponou .jpg, .png a zároveň
  • maximálna veľkosť obrázku nesmie byť väčšia ako približne 5 megabajtov (označované aj ako MB) a zároveň
  • minimálna šírka obrázku musí byť 600 bodov a maximálna šírka nesmie presiahnuť 4 096 bodov a zároveň
  • minimálna výška obrázku musí byť väčšia ako 450 bodov a maximálna výška nesmie byť väčšia ako 2 160 bodov
Systém automaticky prospôsobuje veľkosť obrázkov po splnení hore uvedených parametrov na maximálnu šírku 1 280 bodov a maximálnu výšku 1 024 bodov.
Viacnásobný výber obrázkov, čiže viac obrázkov naraz môžete do formulára preniesť tak, že pri výbere obrázku podržíte klávesu CTRL a jedným kliknutím pravého tlačítka na myške budete postupne označovať požadované súbory. Prípadne voľbu viacerých súborov môžete vykonať aj pomocou Vašej myšky tak, že kliknete na pravom tlačítku, ktoré ponecháte zakliknuté a ťahaním budete označovať požadované súbory.
Maximálny počet obrázkov, ktoré môžete k jednému dielu vložiť je 6. Obrázky môžete samozrejme medzi sebou ľubovoľne a podľa potreby presúvať. Prvý obrázok je systémom vždy považovaný za hlavný a je používaný ako náhľadový.
ÚPRAVA DIELA
Ktorékoľvek Vaše dielo môžete podľa potreby upraviť. Nájdite dielo, ktoré si želáte upraviť. Pri všetkých Vašich dielach sa v ľavej spodnej časti obrázku diela nachádza prvok reprezentovaný symbolom    . Kliknutím na tento symbol vyvoláte ponuku pre správu diela. Nachádzajú sa tu aj dalšie operácie súvisiace so správou diela. Zvoľte položku Upraviť.
This script took 0.032935857772827 to execute.