arrow_upward

NÁPOVEDA

NOVÝ ČLÁNOK A ÚPRAVA

Pre články su určené diáre. Diáre sú miesto kde sa z ľudí, z Vás stávajú spisovatelia. Každý užívateľ s aktívnym účtom, na ktorý je práve prihlásený môže napísať svoj vlastný článok. Diáre boli vyvinuté prevažne za účelom ponúknuť všetkým užívateľom možnosť písať nielen vlastné príbehy, recenzie alebo oboznámiť ostatných užívateľov podrobnejšie so svojou tvorbou, ale poskytnúť priestor aj pre ľudí, ktorý diela priamo netvoria a tým rozšíriť portál predajdielo.sk o ďalšiu zaujímavú oblasť.
Ako napísať nový článok
Ak chcete napísať nový článok, prihláste sa k Vášmu účtu. V paneli používateľa potom zvoľte položku Napísať nový článok. Budete presmerovaný na formulár. Riaďte sa informáciami a pokynmi, ktoré sú uvedené vedľa konkrétnych polí formulára na pravej strane. Tieto informácie dostatočne vysvetľujú, k čomu je dané políčko určené, aký údaj ma nadobudnúť. Témy, do ktorých je momentálne možné články zaradiť, sa budú pravdepodobne podľa potreby neskôr rozširovať.
Obsah článku musí byť hodnotný, musí mať dostatočnú dĺžku a tiež musí bez výhrad súvisieť s predmetnou činnosťou portálu predajdielo.sk. Takže nebudú akceptované a povolené články, ktoré sú obsahovo úplne mimo toho o čom portál predajdielo.sk je. Články neprechádzajú pravopisnou kontrolou. Odporúčame používať diakritiku, správny slovosled, vyžaduje sa určitý stupeň vyjadrovania, profesionalita a schopnosť veci vedieť správne a zrozumiteľne popísať. Ak článok splní uvedené, bude bez problémov povolený.
Každý nový článok musí najskôr prejsť schvaľovacím procesom. To znamená, že po jeho napísaní a odoslaní sa nezačne ihneď zobrazovať v sekcii diáre a pre iných je neviditeľný. Moderátor musí najskôr každý článok manuálne skontrolovať a je iba na jeho posúdení, či článok bude alebo nebude schválený. Vy, ako autor článku, svoj článok vo svojich diároch vidíte aj s dodatočnou informáciou v akom štádiu schvaľovania tento článok je. Ak článok schválený nebude, zobrazí sa aj informácia od moderátora prečo je tomu tak. Moderátor schvaľuje články priebežne niekoľko krát za deň. Ešte neschválený článok môžete dodatočne podľa potreby upravovať.
Úprava článku
Schválené, aktívne články môžu užívatelia, ich autori priebežne upravovať. Nájdite článok, ktorý si prajete upraviť. Pri každom Vašom článku sa nachádza prvok reprezentovaný symbolom    . Po kliknutí na tomto symbole vyvoláte ponuku pre správu článku. Zvoľte možnosť Upraviť článok. Každá zmena avšak vyvolá upozornenie pre moderátora na opätovné prekontrolovanie úprav v článku. Môže sa preto stať, že po úpravach bude článok opäť stiahnutý. To samozrejme záleží na type a množstve vykonaných úprav.
This script took 0.047136068344116 to execute.