arrow_upward

NÁPOVEDA

AKO NA NOVÝ ÚČET

Nový účet si môže založiť každý a je to veľmi jednoduché. Registrácia je bezplatná a vytvorením účtu na predajdielo.sk sa zaväzujete iba k dodržovaniu jednoduchých podmienok používania.
V hornej časti Vašej obrazovky kliknite na REGISTRÁCIA. Budete presmerovaný na podstránku s jednoduchým registračným formulárom. Vyplňte podľa pokynov potrebné políčka, ktorých je iba 5 a kliknite na tlačítko REGISTROVAŤ.
Aby bol nový Váš účet dostupný a mohli ste sa k nemu prihlásiť, musí byť aktivovaný. Aktivácia prebieha automaticky odoslaním aktivačného URL odkazu ihneď po potvrdení registračného formulára na e-mail, ktorý ste uviedli. Odporúčame Vám použiť takú e-mailovú adresu, ktorú štandartne využívate, pretože je veľmi dôležitá. E-mail sa už neskôr nedá upraviť ani zmeniť a slúži ako hlavná komunikačná brána medzi Vami a systémom predajdielo.sk. Sledujte a riaďte sa pokynmi, ktoré sa zobrazia na Vašej obrazovke a v doručnej aktivačnej správe. Ak Vám aktivačný e-mail nebude ani po chvíli doručený, skúste skontrolovať Vašu spamovú schránku.

Typy účtov

O tom aký typ účtu zvolíte rozhoduje iba Váš sujektívny pocit z Vašej vlastnej tvorby, z osobného pohľadu na to čo a ako tvoríte. Aj človek, ktorý maľuje obrazy je svojím spôsobom kreatívec a naopak človek, ktorý napríklad šije bábiky je z určitého úhľu pohľadu na jeho tvorbu umelec. Typ účtu môžete zvoliť iba raz a neskoršia zmena nie je zatiaľ povolená.
UMELEC
Odporúčame zvoliť hlavne ľudom, ktorí ste absolvovali umeleckú školu a/alebo diela, ktoré tvoríte majú vyššiu umeleckú hodnotu. Tvoríte profesionálne.
KREATÍVEC
Ak tvorenie považujete za koníček ste neškolený jednotlivec, amatér a tvoríte viac menej zo záľuby, zvoľte tento typ účtu.
UŽÍVATEĽ
Zvoľte vtedy, ak netvoríte vôbec, ani nie ste zberateľ, ale chcete mať pristupné určité funkcie portálu, ako napríklad mať možnosť písať články.
— Pre tento typ účtu sú dostupné všetky funkcie portálu.
— Pre tento typ účtu sú dostupné všetky funkcie portálu.
— Pre tento typ účtu sú dostupné všetky funkcie portálu okrem možnosti vytvárať diela.
GALÉRIA
Tento typ účtu je špecifický a odporúčame ho zvoliť hlavne pre inštitúcie (napríklad skutočné kamenné galérie), ktoré chcú využiť tento typ priestoru a ponúknuť k nahliadnutiu vystavované diela on-line za účelom zviditeľnenia, alebo prípadného predaja niektorého z nich. Celkom určite sa tento typ účtu môže hodiť a je určený aj pre jednotlivcov, zberateľov. Teda je určený aj pre fyzické osoby, ktoré priamo diela netvoria, ale sú ich zberateľmi a svoju zbierku chcú ponúknuť k nahliadnutiu aj ostatným. V prípade zberaťeľov chceme upozorniť, že vlastník musí mať k vlastneným dielam jednoznačne a bezvýhradne určitý emocionálny vzťah a účet tohoto typu nesmie byť v nijakom prípade zneužívaný iba za účelom ponúkať diela na predaj. Portál predajdielo.sk nie je bazár.
— Pre tento typ účtu sú dostupné všetky funkcie portálu. Navyše je nutné pri každom diele uviesť aj skutočné meno autora diela.
This script took 0.06318211555481 to execute.