arrow_upward

NÁPOVEDA

ÚPRAVA ÚČTU

Pretože registračný formulár s ohľadom na jednoduchosť neobsahuje všetky údaje, ktoré súvisia s profilmi užívateľov, tieto si môže dodatočne každý upraviť v správe účtu. Nastavenie účtu je rozdelené do niekoľkých samostatných sekcií. Jedná sa o účet, profil, súkromie a podmienky a všetko okolo predaja.
ÚČET
Tu sú dostupné základné registračné údaje, ktoré užívateľ zadal pri vytváraní účtu. V tejto časti si užívateľ môže zmeniť heslo k svojmu účtu, prípadne môže svoj účet pozastaviť alebo úplne deaktivovať. Zmena použivateľského mena, alebo e-mailovej adresy previazanej s účtom užívateľa sa všeobecne nedovoľuje.
PROFIL
V nastaveniach profilu je možná zmena predvoleného obrázku užívateľa, tématický obrázok a nachádza sa tu tiež možnosť vyplniť kontaktné údaje.
SÚKROMIE
Na tejto obrazovke si užívateľ môže jednoducho zvoliť o čom všetkom chce byť systémom predajdielo.sk pravidelne informovaný prostredníctom e-mailových správ. Tieto správy budú pravidelne odosielané na e-mailovú adresu, ktorá sa viaže k účtu užívateľa.
PODMIENKY A VŠETKO OKOLO PREDAJA
V tejto časti si užívateľ môže nadefinovať svoje podmienky predaja, ktoré budú dostupné pri každom jeho diele. Ďalej je možné vyplniť oslovenie záujemcu. Ak je toto políčko vyplnené, text sa bude zobrazovať pri každom diele na ktorom bude prípadne prejavený záujem. Dôležitou informáciou pre záujemcov môže byť aj poštovné, ktoré sa v tejto časti dá nadefinovať tiež.
This script took 0.023164033889771 to execute.