arrow_upward

NÁPOVEDA

ZRUŠENIE ÚČTU

Ak si užívateľ neželá uz ďaľej prezentovať svoju tvorbu na portáli predajdielo.sk môže využiť dva spôsoby ktorými zamedzí iným prístup k svojej tvorbe, všetkým dielam, článkom či koleciám. Môže svoj účet pozastaviť, alebo úplne deaktivovať.
POZASTAVENIE ÚČTU
Ak užívateľ svoj účet pozastaví, tento prejde do takzvaného vegetatívneho stavu. K účtu je možné opätovné prihlásenie avšak užívateľ stráca všetky dostupné funkcie. Pozastavenie spôsobí aj to, že užívateľ a jeho tvorba sa prestanú na portáli predajdielo.sk zobrazovať. Inými slovami tvorba a profil užívateľa nebudú už viditeľné a dohľadateľné a prípadné existujúce odkazy na tvorbu autora prestanú byť dostupné. Kedže každý užívateľ môže počas svojho pôsobenia zanechávať v systéme svoje stopy (hodnotením, alebo komentovaním diel a pod.) tieto dáta pozastavením učtu nemiznú, ale aj nadaľej ostávaju viditeľné s tým rozdielom, že už nie je možná identifikácia užívateľa, ktorý napríklad komentoval dielo.
Pozastavené účty sa nemažú a opätovne aktivovať svoj účet môže užívateľ podľa vlastného uváženia kedykoľvek.
DEAKIVÁCIA ÚČTU
Užívateľ, ktorý sa rozhodne svoj účet deaktivovať úplne si musí byť vedomý nasledujúcich skutočností. Deaktivovaním účtu užívateľ stráca možnosť opätovne sa k deaktivovanému účtu prihlásiť. Všetky jeho diela, články a kolekcie, ktoré do tejto chvíle boli užívateľom vytvorené prestanú byť okamžite dostupné a dohľadateľné. Výnimku tvoria stopy užívateľa v systéme (hodnotenie diel, jeho komentáre) ktoré sa nemažú a ostavajú aj naďaľej viditeľné s tým rozdielom, že už nie je možná identifikácia užívateľa, ktorý napríklad komentoval dielo. E-mailová adresa, ktorá sa k deaktivovanému účtu viaže už nie je znovupoužiteľná rovnako ako prezývka užívateľa. Tieto ostávajú už natrvalo obsadené.
This script took 0.041846036911011 to execute.