HOPĽA!

Ospravedlňte dočasnú nefunkčnosť.

A kedy to bude teda opäť fungovať?
Ťažká otázka a presnú odpoveď nepoznáme.
Aby bolo možné portál opäť spustiť, je nutné vrátiť sa niekde na začiatok a zoptimalizovať mnoho dôležitých skriptov.
V momente ako všetko dokončíme, portál znova spustíme.
Chcete vlastniť a starať sa o portál predajdielo.sk?
Po vzájomnej dohode je portál predajdielo.sk ponúkaný k odpredaju formou as is (ako je).
Záujemci môžu písať na e-mail info@predajdielo.sk, kde Vám budú poskytnuté všetky potrebné informácie.
V tejto chvíli ďakujeme za pochopenie a Vašu trpezlivosť!
Tešíme a vidíme sa snáď opäť.