HOPĽA!

Prevádzka portálu spôsobuje nadmerné zaťaženie webhostingového servera preto prosím

Ospravedlňte dočasnú nefunkčnosť.

A kedy to bude teda opäť fungovať?
Ťažká otázka a presnú odpoveď nepoznáme.
Aby bolo možné portál opäť spustiť, je nutné vrátiť sa niekde na začiatok a zoptimalizovať mnoho dôležitých skriptov.
V momente ako všetko dokončíme, portál znova spustíme.
V tejto chvíli ďakujeme za pochopenie a Vašu trpezlivosť!
Tešíme a vidíme sa snáď opäť.