sunny.smile
AURA 3.57
Kreatívec, 11 diel, od 30. Mája 2018
:(
Dôvod nepoznáme, ale Kreatívec
sunny.smile nemá vyplnený svoj profil.
ŠTATISTIKA, PREHĽAD
11
DIEL V PREZENTÁCII
11 diel bolo už hodnotených
spolu získali celkom 210 bodov
celkom hodnotilo 9 ľudí
9 ľuďom sa páči 11 diel
2
KATEGÓRIE