sunny.smile
AURA 3.56
Kreatívec, 10 diel, od 30. Mája 2018
:(
Dôvod nepoznáme, ale Kreatívec
sunny.smile nemá vyplnený svoj profil.
ŠTATISTIKA, PREHĽAD
10
DIEL V PREZENTÁCII
10 diel bolo už hodnotených
spolu získali celkom 200 bodov
celkom hodnotilo 9 ľudí
9 ľuďom sa páči 10 diel
2
KATEGÓRIE