viktory
AURA 3.32
Umelec, 1 dielo, od 12. Januára 2018
:(
Dôvod nepoznáme, ale Umelec
viktory nemá vyplnený svoj profil.
ŠTATISTIKA, PREHĽAD
1
DIELO V PREZENTÁCII
1 dielo bolo už hodnotené
spolu získalo celkom 40 bodov
celkom hodnotili 4 ľudia
2 ľuďom sa páčí 1 dielo
1
KATEGÓRIA