arrow_upward

Kreativita

Iné, napísané 2. Augusta 2017
548
1
4
Neoddeliteľnou súčasťou kreativity je dobrý nápad. Avšak iba ten nestačí. Podstatná je jeho skutočná realizácia. Do akej miery dokážeme dať nápad do jeho skutočnej a samozrejme originálnej podoby, závisí aj od vyhodnotenia Našich reálnych možností. Nezabúdajme, že nič nie je nemožné. Prečo ? Pretože tu nastupuje na rad Naša vynaliezavosť a tým aj schopnosť dosiahnuť to čo Nás ženie vpred... Samozrejme že Nás ženie vpred aj jeho originalita a jej unikátne prevedenie do istej podoby, ktorú nie každý z Nás dokáže pochopiť v jej skutočnej podstate. Pretože práve ona je nekonvenčnosťou individuality človeka. Tkvie v skutočnej čistote svojej podstaty a nedá sa ničím a nikým napodobiť. Aj pochopenie originality má svoj časový úsek. Jeho dĺžka závisí od kvality či množstva obdivovateľov a jeho konečnom uznaní. "Kreatívec je vo svojej koži iba vtedy, ak môže byť sám sebou"
Kľúčové slová
kreativita
Kreatívec
  AURA 9.27